Historiek

Een kort overzicht van de geschiedenis van onze vereniging.

 

De Molens

De naam van ons comité verwijst niet naar één molen (Steensmolen, op de foto's hiernaast), maar naar twee. Van de 17de tot in de eerste decennia van de 20ste eeuw stonden er op de wijk Molens twee molens, enerzijds Steensmolen op het grondgebied Lochristi (hoek Slagmanstraat-Oudeveldstraat) maar ook een molen op Zaffelaars grondgebied, waar nu huis Oudeveldstraat 197 gevestigd is. Die molen was laatst Clercqsmolen, naar de familie De Clercq, waarvan nog enkele afstammelingen op jullie wijk wonen. In november 1953 blies een stormwind de molen omver, waardoor hij volledig vernietigd werd. De molen werd niet meer heropgebouwd.
Deze molen was de opvolger van een nog veel oudere molen die al in de middeleeuwen stond aan de Oudeveldstraat, waar nu de Hellewegel op de Beeweg komt en waarschijnlijk op de plaats waar nu het huis Beeweg 40 staat. De naam "Molens" is dus inderdaad een meervoud: twee molens, een op Zaffelare en een op Lochristi.

 

 

Het prille begin

De geschiedenis van ons comité gaat terug tot 1963. Op 10 oktober van dat jaar werd het feestcomité "De Molenvrienden" gesticht door Lucien Coquet. Als president (president was in die tijd blijkbaar belangrijker dan voorzitter) werd hij bijgestaan door 11 bestuursleden waaronder :

  • Mauritius Van Den Hoecke, erevoorzitter
  • Frans De Cooremeter, voorzitter
  • Robert Vereecken, ondervoorzitter
  • Theophiel Fiers, Secretaris
  • Roger Van Loo, Schatbewaarder

In totaal waren er toen 46 aangesloten leden.

Op 16 januari 1964 stichtten De Molenvrienden een wielerclub.

In datzelfde jaar werden tal van activiteiten georganiseerd : een grandioos bal, een wielerwedstrijd, een wijkkermis met volksspelen en een internationale veldrit.

"...Donderdag 8 december 1966 zal de geschiedenis ingaan als een zwarte dag voor de wielerclub Molenvrienden..." vermeldt het ledenboek. Op die dag kwam de president Lucien Coquet om in een verkeersongeval. Vanaf dan komt de leiding in handen van Mauritius Van Hoecke en Frans De Cooremeter.

In 1968 wordt de eerste koffietafel voor gepensioneerden gehouden. In Zaffelare werd toen reeds een bloemenstoet georganiseerd. De deelname van de Molenvrienden en hun met bloemen getooide wagen met als thema Apollo 12 ging niet niet onopgemerkt voorbij

In 1976 werd de steelse molen in ere hersteld. De Molenvrienden met voorzitter Frans De Cooremeter bouwden ter gelegenheid van de eerste Zaffelaarse bloemenstoet in augustus een bloemenwagen met daarop de Lindenmolen.
 

Marcel De Wilde werd in 1977 verkozen tot nieuwe voorzitter

De bloemenstoet in Zaffelare was één van de vele uitdagingen voor de Molenvrienden. in 1978, 1979 en 1980 werd telkens de eerste prijs behaald.  

 

Vanaf 1980 is er voor de eerste keer sprake van echte Molenfeesten, zoals we ze vandaag nog kennen. Toen werd reeds een feesttent geplaatst die plaats bood aan 1000 personen.

Het komisch duo Gaston & Leo traden dat jaar in de tent op.

 

Ook in 1981 winnen de Molenvrienden de eerste prijs in de Zaffelaarse bloemenstoet. Ambitieus als ze zijn trekken ze 2 weken erna naar Blankenberge. In het bloemencorso behalen ze de eerste ereprijs met hun wagen versierd volgens het thema Romeo & Julia.

Dat jaar beslaan de molenfeesten 4 dagen van vrijdag 9 oktober t.e.m. maandag 12 oktober.

Op het programma staan een kwis, verschillende shows met de Blue Diamonds, Ann Christy en Venus, schietingen en kaartingen en natuurlijk de grote jaarmarkt dewelke voor de 4de maal georganiseerd wordt. Tijdens de kwis werd voor 100.000 Bef (ongeveer 2500 €) prijzengeld uitgedeeld !

 

 

Tot 2000 wordt geteerd op de bestaande succesformule. Het bestuur wenst te verjongen en een aantal nieuwkomers doen hun intrede. Marcel De Wilde verlaat de wijk en zet een stapje terug. Kurt De Guchtenaere stelt zich kandidaat als voorzitter en wordt uniniem verkozen.

Het kermisprogramma wordt opgefrist.

De modeshows van de laatste jaren op vrijdagavond van het kermisweekend zorgen voor een volle tent. Zo'n 800 aanwezigen, voornamelijk vrouwen, vergapen zich aan de komende wintermode. Een modeshow in elkaar steken vraagt werk, veel werk. De kledingzaak stopt de samenwerking en daarmee stopt ook de modeshow.

Geen nood, als vervanging wordt vanaf dan de "slag van de molenfuif" georganiseerd op vrijdag avond.

Ook op zondagnamiddag wordt voor het eerste een wandelzoektocht georganiseerd.